REGULAMIN ZAWODÓW

 

przepisy

MISTRZOSTW WROCŁAWIA W NORDIC WALKING

O PUCHAR PREZYDENTA WROCŁAWIA

 

 

 

 

1. CEL:

Popularyzacja Nordic Walking - jako nowoczesnej formy ruchu oraz promocja aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich wśród społeczeństwa w różnym wieku oraz różnych środowisk społecznych.

2. TERMIN: 3 czerwca 2017 - rywalizacja sportowa Nordic Walking na 4 dystansach:

 • PROFI 1
 • PROFI 2
 • REKREACYJNA
 • PRZEDSZKOLAKA

BIURO ZAWODÓW i wypożyczalnia kijów Nordic Walking czynna będzie w piątek (2.06.2017) oraz sobotę (3.06.2017), szczegółowe informacje wraz z godzinami zostaną podane najpóźniej do 30 maja 2017 r.

Zawodnicy zgłaszając się odbiorą tu:

 • CHIPY pomiaru czasu
 • dokonają lub potwierdzą opłaty startowe
 • wypożyczą kijki Nordic Walking
 • odbiorą pakiety startowe
 • uzyskają informacje

3. MIEJSCE ZAWODÓW:

Wrocław (woj. dolnośląskie), Stadion Olimpijski oraz tereny przy wałach Odry

4. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN

5. PATRONAT HONOROWY -> ZOBACZ TUTAJ

6. ZASADY UCZESTNICTWA I TECHNIKA MARSZU:

a. Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Nordic Walking w oparciu o odrębny regulamin -> ZOBACZ TUTAJ.

b. Uczestnicy rywalizacji Nordic Walking startują na czterech dystansach:

 • PROFI 1 – 12.4 km [pomiar elektroniczny]
 • PROFI 2 – 6.2 km [pomiar elektroniczny]
 • REKREACYJNA – 3.1 km [pomiar elektroniczny]
 • PRZEDSZKOLAKA - ok. 400 m [bez pomiaru czasu]

c. Zasady uczestnictwa:

 • trasa PROFI 1 - osoby regularnie uprawiające nordic walking na długich dystansach powinny startować na trasie PROFI 1, na tej trasie będziemy nagradzali zawodników w kategoriach OPEN oraz wiekowych, każdy uczestnik otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 • trasa PROFI 2 - osoby regularnie uprawiające nordic walking na średnich dystansach powinny startować na trasie PROFI 2, na tej trasie będziemy nagradzali zawodników w kategoriach OPEN oraz wiekowych, każdy uczestnik otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 • trasa REKREACYJNA - trasa jest przeznaczona przede wszystkim dla osób, które zaczynają przygodę z nordic walking, rodzin, dzieci oraz seniorów oraz tych osób, które nie traktują zawodów jako rywalizacji. Organizator na tej trasie nie będzie nagradzał zawodników za osiągnięte wyniki, każdy uczestnik na mecie otrzyma pamiątkowy medal, a po zakończeniu wśród uczestników odbędzie się losowanie nagród.
 • 1 zawodnik może startować TYLKO na 1 - wybranym przez siebie dystansieREKREACJA, PROFI 1 lub PROFI 2 - np. jeżeli zawodnik chce wystartować w klasyfikacji Drużyna - Rodzina - powinien wystartować tylko na trasie PROFI 2.
 • w przypadku nie zgłoszenia się minimum 3 osób w danej kategorii wiekowej, zgłoszone osoby automatycznie przepisywane są do młodszej kategorii wiekowej organizator zastrzega, możliwość zmiany klasyfikacji w kategoriach wiekowych w zależności od ilości zgłoszeń
d: przewiduje się stworzenie poszczególnych kategorii wiekowych (osobno dla Pań i Panów) oraz klasyfikacjach dodatkowych na trasach PROFI:
 • wiekowe podstawowe: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+
 • wiekowe dodatkowe [trasa PROFI 2]: 10-18, 60-69, 70+
 • na obu dystansach PROFI jest specjalna klasyfikacja WROCŁAWIAN [osoby zameldowane we Wrocławiu - do wglądu dowód osobisty
  w biurze zawodów]
 • klasyfikacje dodatkowe na trasie PROFI 2: drużyna rodzina [min. 3 osobowa rodzina (rodzice + dziecko)], niepełnosprawni [osoby
  z orzeczeniami o niepełnosprawności - do wglądu w biurze zawodów konieczne orzeczenie o niepełnosprawności], szkoła [liczy się czas najlepszych 4 zawodników (min. 2 dziewczyny i 2 chłopców), klasyfikacja szkół
  [1]: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - dla najlepszej szkoły puchar]

[1] - w przypadku nie zgłoszenia się przynajmniej trzech szkół w danej klasyfikacji nagrody nie zostaną przyznane, organizator może połączyć wszystkie szkoły w jedną klasyfikację szkół

UWAGA!!! BARDZO WAŻNE: o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

e. Zmiana dystansu w dniu startu lub po wypełnieniu formularza elektronicznych zapisów i dokonaniu opłaty startowej wiąże się z wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości - 10 zł [opłata może być dokonana na konto lub przy odbiorze pakietów startowych] - PROSIMY O ROZWAGĘ PRZY ZAPISYWANIU

f. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków pogodowych. Zaleca się posiadanie własnych kijów do nordic walking. Posiadanie kijów składanych wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija.

g. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

h. Istnieje możliwość wypożyczenia kijów w Biurze Zawodów. Opłata za wypożyczenie kijów - 10 zł płatna w Wypożyczalni u instruktora. Uczestnicy wypożyczający kije powinni zapoznać się z zaleceniami producenta kijów oraz zastosować się do poleceń wypożyczającego. Uczestnicy wypożyczają kije na własną odpowiedzialność. Kaucja zwrotna za wypożyczenie kijków wynosi 50 zł. Z uwagi na ograniczoną liczbę kijków prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną lub mailową.

i. Zawodnicy zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas rozgrzewki, aby nie uderzyć lub nie ukłuć kijkiem współćwiczącego.

j. Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie dystansu. META zostaje zamknięta dla poszczególnych etapów:

 • PROFI 1 - po 2 godzinach i 30 minutach od startu
 • PROFI 2 - po 1 godzinie i 30 minutach od startu
 • REKREACJA - po 1 godzinie od startu

Po tym czasie zawodnicy pokonujący dystans nie będą klasyfikowani, w przypadku ukończenia trasy przez wszystkich zawodników przed upływem regulaminowego czasu - trasa zostanie zamknięta automatycznie.

7. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA, START

a. Zgłoszenia należy dokonywać poprzez wypełnienie i wysłanie FORMULARZA dostępnego na oficjalnej stronie www.mistrzostwawroclawia.pl w zakładce ZAWODNICY (ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ) do dnia 31 maja 2017 g. 20.00 lub wyczerpania miejsc, w razie problemów prosimy o kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub +48501158301.

b. Osoby nie posiadającą interenetu mogą dokonać zgłoszenia osobiście w Centrum SEKTOR 3, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia się ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub +48501158301).

c. W przypadku wolnych miejsc będzie możliwe zapisanie się w BIURZE ZAWODÓW w trakcie jego godzin pracy. Limit uczestników na poszczególne trasy wynosi:

 • PROFI 1- 200 osób
 • PROFI 2 - 200 osób
 • REKREACJA - 200 osób
 • PRZEDSZKOLAKA - 50 osób

d. Opłata startowa wynosi [decyduje data wpływu na konto]:

 • TRASA PRZEDSZKOLAKA - udział bezpłatny dla dzieci w wieku do 6 lat, nie ma wieku minimalnego warunkiem jest "przejście" trasy
 • TRASA REKREACYJNA, opłaty według poniższego schematu:

BEZPŁATNY UDZIAŁ

- młodzież szkolna oraz seniorzy 70+ przy zgłoszeniu się do 31 maja 2017

WROCŁAWIANIE oraz posiadacze Wrocławskiej Karty Seniora, Multisport:

   • 15,00 zł       do 20 maja 2017
   • 20,00 zł       do 1 czerwca 2017
   • 30,00 zł w przeddzień zawodów 2 czerwca
   • 50,00 zł w dniu zawodów 3 czerwca

POZOSTALI:

   • 20,00 zł       do 20 maja 2017
   • 25,00 zł       do 1 czerwca 2017
   • 35,00 zł w przeddzień zawodów 2 czerwca
   • 50,00 zł w dniu zawodów 3 czerwca
 • TRASA PROFI 1 i PROFI 2, opłaty według poniższego schematu:

WROCŁAWIANIE oraz posiadacze Wrocławskiej Karty Seniora, Multisport, FITProfit:

   • 25,00 zł       do 10 maja 2017
   • 30,00 zł       do 20 maja  2017
   • 35,00 zł       do 1 czerwca 2017
   • 45,00 zł w przeddzień zawodów 2 czerwca
   • 50,00 zł w dniu zawodów 3 czerwca

POZOSTALI:

   • 30,00 zł       do 10 maja 2017
   • 35,00 zł       do 20 maja  2017
   • 40,00 zł       do 1 czerwca 2017
   • 45,00 zł w przeddzień zawodów 2 czerwca
   • 50,00 zł w dniu zawodów 3 czerwca
 • Posiadacze kart Multisport, FITProfit zostaną poproszenie o pokazanie karty i złożenie podpisu na liście uczestników
 • OPŁATA STARTOWA DLA SZKÓŁ [dla szkół nie ma rezerwacji miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń]: drużyny szkolne
   • 15,00 zł       za każdą startującą osobę, gdy opłata dokonana w terminie do 31 maja
   • 20,00 zł       za każdą startującą osobę, gdy opłata dokonana jest w terminie do 2 czerwca
   • 50,00 zł       za każdego zawodnika, gdy opłata dokonywana jest w dniu zawodów

UWAGA! Uczestnik, który dokonał opłaty startowej w terminie wcześniejszym, a nie ma potwierdzenie dokonania opłaty startowej proszony jest o kontakt z organizatorem [ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub +48 501 158 301] lub w biurze zawodów będzie proszony o okazanie dowodu wpłaty przy odbiorze pakietu startowego. Aktualizacja informacji o dokonanych wpłatach dokonywana jest raz w tygodniu.

e. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika

f. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe: 69 1750 0012 0000 0000 3108 6779

dane do przelewu:
Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

g. START - godziny startów poszczególnych biegów zostaną podane w programie zawodów (TUTAJ)

h. Każdy uczestnik zobowiązany jest wypełnić oświadczenie o następującej treści:
„Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i otrzymałem regulamin imprezy sportowo-rekreacyjnej "Mistrzostwa Wrocławia w Nordic Walking o Puchar Prezydenta Wrocławia" i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jednocześnie oświadczam, że jestem zdolna/y/ do udziału w imprezie sportowo-rekreacyjnej "Mistrzostwa Wrocławia w Nordic Walking o Puchar Prezydenta Wrocławia" i startuję na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
Oświadczam, że wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej "Mistrzostw Wrocławia w Nordic Walking o Puchar Prezydenta Wrocławia". Zgadzam się na filmowanie, fotografowanie mojej osoby i na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów zawodów dla potrzeb klasyfikacji i promocji”.


8. NAGRODY

a. Ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród odbędzie się w dniu zawodów.
b. Na obu trasach (PROFI) zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej otrzymają Puchary [zarówno kobiety jak i mężczyźni] oraz nagrody rzeczowe. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą brani pod uwagę w klasyfikacjach wiekowych.
c. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji WROCŁAWIAN na obu trasach PROFI otrzymają Puchary [zarówno kobiety jak i mężczyźni].
d. Pozostali zawodnicy będą klasyfikowani i nagradzania w pozostałych kategoriach! Oznacza to, że zawodnik może otrzymać tylko nagrodę w ramach jednej kategorii/klasyfikacji (np. wiekowej, niepełnosprawny itp.) - nie dotyczy to kategorii WROCŁAWIANIN na której ufundowane są specjalne nagrody od Gminy Wrocław.
e. W klasyfikacji SZKÓŁ nagrodami dla I szkoły w każdej klasyfikacji będą Puchary, dla pozostałych miejsc dyplomy
f. W klasyfikacji DRUŻYNA-RODZINA zdobywcy miejsc I-III otrzymają statuetki oraz nagrodę rzeczową
g. Zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na K i M, a także w klasyfikacjach dodatkowych otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe
i. Wśród uczestników trasy REKREACYJNEJ rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów.
j. Nagrodzeni zostaną także dodatkowo: Najstarszy i Najmłodszy uczestnik lub uczestniczka

9. PAKIETY STARTOWE

Zawartość pakietu startowego zależeć będzie od terminu uiszczenia opłaty startowej (zaksięgowania na koncie). Podawany rozmiar przy zapisach jest dobrowolny i nie gwarantuje otrzymania koszulki w danym rozmiarze, rozmiary zbieramy w celu łatwiejszego określenia procentowo proporcji na poszczególne rozmiary.

wpłata do 10.05 wpłata do 20.05 wpłata od 21.06
 • worek
 • numer startowy z nazwiskiem
 • medal okolicznościowy
 • koszulka oddychająca z logo mistrzostw
 • posiłek regeneracyjny
 • niespodzianki od sponsorów
 • gadżety reklamowe

 

 • worek
 • numer startowy
 • medal okolicznościowy*
 • koszulka oddychająca z logo mistrzostw*
 • posiłek regeneracyjny
 • niespodzianki od sponsorów
 • gadżety reklamowe

 

 

 • pakiet startowy tylko w przypadku nie wyczerpania ilości wydanych pakietów startowych
 • posiłek regeneracyjny

 

UWAGA:

* w przypadku gdy do 20.05 ilość dokonanych opłat wpisowego nie przekroczy 500 uczestników. W przypadku wyczerpania miejsc, start będzie możliwy bez otrzymania pakietu startowego. Pakiet będzie wysyłany po zawodach na wskazany przez zawodnika adres.

10. TRASA

a. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej (okolice startu-mety)

b. Punkty odświeżania i odżywiania znajdują się na trasie zgodnie z oznakowaniem na mapie. Punkty odżywiania będą zaopatrzone w wodę, na koniec każdemu zawodnikowi przysługuje posiłek regeneracyjny

c. Na trasie znajdują się sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu NW oraz udzielali kar za naruszenie regulaminu imprezy i przepisów Nordic Walking

d. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktami odświeżania znajduje się w biurze mistrzostw oraz w zakładce TRASA (na www.mistrzostwawroclawia.pl)

e. Trasa będzie odpowiednio oznakowana, wydzielona taśmami. Dodatkowo przed pierwszymi startującymi zawodnikami na poszczególnych trasach, będzie jechał pilot.

f. Trasa przebiega po drogach, alejkach parkowych, częściowo asfaltowych (do 20% na jednej pętli)

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów

b. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu imprezy

c. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów

d. Organizator posiada ubezpieczenie OC dotyczące organizowanej imprezy

· worek

· numer startowy z nazwiskiem

· medal okolicznościowy

· koszulka oddychająca z logo mistrzostw, w odpowiednim rozmiarze

· chrupki, posiłek regeneracyjny

· niespodzianki od sponsorów

gadżety reklamowe
 

3 czerwca 2017

PATRONAT HONOROWY

WSPÓŁORGANIZATOR

SPONSOR ZŁOTY

SPONSOR SREBRNY

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

SPONSOR BRĄZOWY

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

PATRONI MEDIALNI

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

PARTNERZY

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

szukaj