Zasady w czasie Mistrzostw Wrocławia

Przepisy i technika 4. Mistrzostw Wrocławia

Sędziowie zdecydowali o ostatecznym kształcie przepisów jakie będą obowiązywać w czasie zawodów. Najważniejsza zmiana to zakaz używania kijków innych niż do nordic walking na trasie PROFI. Ponieważ nasze zawody to Mistrzostwa w Nordic Walking więc tylko te kije na trasie będą dopuszczone. Wszystkie zmiany są z myślą o lepszej i zdrowszej rywalizacji.

PRZEPISY ZAWODÓW NORDIC WALKING
na podstawie
International Association of Athletics Federations Competition Rules 2006-2007

1. Definicja marszu Nordic Walking i charakterystyka sprzętu:

 • Marsz Nordic Walking polega na przemieszczaniu się ruchem naprzemiennym, krokami do przodu, z jednoczesnym odpychaniem się kijami i z zachowaniem stałego kontaktu przynajmniej jednej stopy z podłożem. Jeżeli sędzia zauważy, że zawodnik oderwał jednocześnie obydwie nogi od podłoża (nastąpiła faza lotu) - dyskwalifikuje zawodnika.
 • Podczas marszu Nordic Walking wykorzystuje się specjalnie zaprojektowane do tego celu kije. Długość kijów powinna być dobrana w taki sposób, aby postawiony pionowo na podłożu i wbity w nawierzchnię kij opierał przedramię tworząc w stawie łokciowym kąt 90 stopni.
 • Podczas marszu NW  dodatkowo powinny być zachowane następujące aspekty techniki:
  • naprzemienna praca ramion i nóg w rytmie marszowym,
  • obszerna praca ramion podkreślająca minięcie stawem łokciowym biodra w płaszczyźnie strzałkowej,
  • odpychanie się kijami podczas naprzemiennej pracy ramion w płaszczyźnie strzałkowej następuje w przód i w tył, a nie na boki,
  • zaleca się stosowanie klasycznej techniki nordic walking -  tzw. fitness, w której staw łokciowy mija biodra na tyle, aby między ramieniem, a plecami pojawił się „trójkąt światła”.
 • Podczas marszu NW nie dozwolone jest
  • nadmierne pochylanie ciała w przód,
  • nadmierne zgięcie ręki w stawie łokciowym,
  • wbijanie kijów przed linią ciała pod kątem prostym oraz sytuacje, w których grot kija skierowany jest do przodu. Kije muszą być wbijane pod kątem, minimalnie w połowie kroku marszowego zawodnika.
 • Sprzęt używany podczas zawodów jest weryfikowany na linii startu. Używanie sprzętu niezgodnego z zasadami (m.in. kijów trekkingowych)  jest powodem do niedopuszczenia zawodnika do udziału w rywalizacji, a także dyskwalifikacji zawodnika na trasie (dotyczy to przede wszystkim trasy PROFI, na trasie REKREACYJNEJ kijki do nordic walking będą zalecane).

2. Sędziowanie

 • Wszyscy sędziowie NW powinni działać niezależnie od siebie, a swoją ocenę powinni opierać na podstawie własnych obserwacji dokonywanych ludzkim okiem.
 • W zawodach na trasie powinno być maksymalnie dziesięciu sędziów, łącznie z sędzią głównym.

3. Sędzia główny zawodów NW

 • Sędzia główny jest odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie zawodów. Do jego zadań należy sprawdzenie, czy wszystkie osoby pełniące funkcje na zawodach zgłosiły się do swoich obowiązków (jeśli to konieczne, wyznacza ich zastępców, ma prawo do zwolnienia z obowiązków każdą osobę przeprowadzającą zawody, która nie przestrzega przepisów).
 • Sędzia główny działa przede wszystkim jako nadzorujący zawody. Upoważniony jest do działania jako sędzia oceniający tylko w sytuacjach specjalnych.
 • Sędzia główny ma prawo do dyskwalifikacji zawodnika, jeżeli narusza on przepisy, niezależnie od liczby wniosków, jakie może otrzymać zawodnik.

4. Ostrzeżenia i dyskwalifikacje

 • Zawodnicy muszą być ostrzeżeni, jeśli ich sposób poruszania się stwarza niebezpieczeństwo, niespełnienia warunków zapisanych w punkcie 1, poprzez pokazanie im czerwonego znacznika oraz ustnym poinformowaniu o rodzaju popełnionego błędu. Zawodnicy nie mogą otrzymać ponownego ostrzeżenia od tego samego sędziego za tę samą nieprawidłowość. O udzieleniu ostrzeżenia sędzia informuje sędziego głównego w trakcie zawodów.
 • Jeśli sędzia zaobserwuje, że sposób poruszania się zawodnika jest niezgodny z definicją marszu Nordic Walking (brak kijów do Nordic Walking, podbieganie, brak obszernej pracy ramion, ręka nadmiernie zgięta w stawie łokciowym, marsz w którym zachowane są elementy opisane w pkt. 1. z tym, że zawodnicy odpychają się kijami na boki oraz wykonują duże pochylenie ku czołowi, wbijanie kijów przed linią ciała) to powinien przesłać do sędziego głównego czerwoną kartkę (z informacją o powyższym).
 • Kiedy 3 czerwone kartki (dla tego samego zawodnika) od 3 różnych sędziów zostaną przesłane do sędziego głównego, wtedy zawodnik jest zdyskwalifikowany i powinien być o tym poinformowany przez sędziego głównego poprzez pokazanie mu czerwonego znaku.

5. Start

 • Start do konkurencji marszu NW powinien nastąpić na sygnał dźwiękowy m.in. wystrzał pistoletu, z pola startowego wyznaczonego liniami.

6. Trasa

 • Zaleca się, aby zawody były rozgrywane na okrążeniu o długości  2,5 km i w większości na miękkiej nawierzchni
 • Start i metę należy oznaczyć wyraźnymi liniami koloru białego lub czerwonego o szerokości minimum 5 cm.
 • Długość trasy należy mierzyć po najkrótszej linii, po której może poruszać się zawodnik.
 • Trasę należy wyraźnie oznakować taśmą.
 • Zaleca się, aby trasa miała szerokość minimum 5 m.
 • Typowymi dystansami w konkurencji marszu NW są: 5 km, 10 km, 20 km.

7. Ubiór i numery startowe

 • Zawodnicy muszą mieć stroje sportowe (odzież, obuwie) dostosowane do panujących warunków atmosferycznych.
 • Podczas zawodów każdy zawodnik musi być wyposażony numer startowy, noszony w sposób widoczny na piersiach. Numer noszony przez zawodnika musi odpowiadać jego numerowi podanemu na liście startowej.

8. Bezpieczeństwo i opieka medyczna

 • Organizatorzy zawodów marszu NW powinni zapewnić bezpieczeństwo zawodnikom i sędziom oraz zapewnić zamknięcie ruchu kołowego na trasie we wszystkich kierunkach.
 • Zawodnik musi niezwłocznie wycofać się z zawodów, jeżeli otrzyma takie polecenie od przedstawiciela wyznaczonej przez organizatorów zawodów ekipy medycznej.

9. Punkty odświeżania i odżywiania

 • Woda i stosowne pożywienie powinno być dostępne na starcie i na mecie podczas wszystkich konkurencji.
 • Punkty odświeżania zlokalizowane w odpowiednich odległościach.
 • Pożywienie na punktach odżywiania ma być łatwo dostępne i może być podawane przez upoważnione osoby do rąk zawodnika.

10. Prowadzenie zawodów

 • Na dystansie 10 km i dłuższym zawodnik może opuścić trasę za zgodą i pod nadzorem sędziego, pod warunkiem, że zejście z trasy nie spowoduje skrócenia dystansu, który zawodnik musi przejść.
 • Jeżeli sędzia otrzyma informację, że zawodnik zszedł z oznakowanej trasy i skrócił dystans, zdyskwalifikuje takiego zawodnika.

11. Pomiar czasu

 • Oficjalne metody pomiaru czasu
  • Pomiar ręczny.
  • Pomiar automatyczny.
  • Pomiar z wykorzystaniem transponderów.
 • Czas należy mierzyć do momentu, w którym jakakolwiek część ciała zawodnika (tj. korpusu z wyłączeniem głowy , szyi, ramion, nóg, rąk, stóp) osiąga pionową płaszczyznę prostopadłą do bliższej krawędzi linii mety.
 • Należy rejestrować wszystkie czasy wszystkich kończących marsz zawodników.

12. Rodzaje wyników

 • Wyniki wstępne są pierwszymi wynikami oficjalnymi zawodów sporządzonymi przez organizatora zawodów po dotarciu do mety ostatniego chodziarza. Wyniki wstępne obowiązują zawsze z zastrzeżeniem protestu i są podawane do wiadomości oraz wywieszone w strefie mety oraz w biurze zawodów w możliwie najszybszym czasie po dotarciu do mety ostatniego zawodnika..
 • Wyniki oficjalne zawodów są nieodwołalne. Podawane są do wiadomości natychmiast po upływie terminu, w jakim można wnieść sprzeciw lub po wydaniu decyzji przez jury zawodów o wniesionym sprzeciwie.
 • Kopie wyników uzyskanych w trakcie imprezy sportowej powinny znajdować się w strefie mety oraz względnie zostać udostępnione jako pliki do pobrania drogą elektroniczną.

13. Protesty i odwołania

 • Protesty dotyczące wyniku uzyskanego na danych zawodach należy zgłaszać w ciągu 30 minut od momentu ogłoszenia wyników wstępnych.
 • Każdy protest należy w pierwszej kolejności zgłaszać ustnie do sędziego głównego zawodów przez samego zawodnika.
 • Od decyzji podjętej przez sędziego głównego przysługuje prawo odwołania się do komisji odwoławczej. Odwołanie musi być złożone w ciągu 30 minut od ogłoszenia oficjalnych wyników. Należy składać je na piśmie wraz z kaucją 100 zł. W przypadku nie uznania protestu kaucja przepada.
 • Komisja odwoławcza składa się z dwóch przedstawicieli organizatora oraz sędziego głównego zawodów.
 • Decyzja komisji odwoławczej jest ostateczna. Nie istnieje dalsza możliwość składania odwołania.

14. Niesportowe zachowanie

 • Od wszystkich osób biorących czynny lub bierny udział w zawodach NW oczekuje się postępowania niesprzecznego z etyką, moralnością i aprobowanymi społecznie obyczajami.
 

17 czerwca 2018

PATRONAT HONOROWY

WSPÓŁORGANIZATOR

SPONSOR ZŁOTY

SPONSOR SREBRNY

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

SPONSOR BRĄZOWY

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

PATRONI MEDIALNI

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

PARTNERZY

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

szukaj